Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uroczysty apel zakończył rok szkol­ny 2021–2022. Nie obeszło się bez wzruszeń. Pożeg­nal­iśmy absol­wen­tów i nauczy­cieli. Będzie nam Was brakowało… Dzięku­je­my Wam za te lata. Dzięku­je­my za pracę i wysiłek, których dowo­dem były liczne tytuły, nagrody i wyróżnienia, które otrzy­mal­iś­cie. Trzy­mamy za Was kciu­ki i życzymy powodzenia… Z ucz­ni­a­mi klas I‑VII spotkamy się za dwa miesiące 😉 Tym­cza­sem odpoczy­wa­j­cie i uważa­j­cie na siebie. Bez­piecznych i rados­nych wakacji!!!

Gale­ria zdjęć