Uczniowie przyjęci do SP5 Żary z podziałem na klasy

Listy zostały umieszc­zone na drzwiach wejś­ciowych do budynku szkoły oraz na tabl­i­cy ogłoszeń.