Rozpoczęcie roku szkolnego 2022–2023

Uroczysty apel rozpoczął nowy rok szkol­ny 2022–2023 w naszej szkole. Szczególne serdecznie wita­my nowych uczniów klas pier­wszych, których wychowaw­ca­mi są panie: Marzena Polit — kl. 1a i Syl­wia Lid­win — kl. 1b. Wszys­tkim uczniom życzymy fas­cynu­ją­cych doświad­czeń pod­czas zgłębia­nia tajników wiedzy oraz pozy­ty­wnych osiąg­nięć i dobrych wyników. Spoko­jnego i fas­cynu­jącego nowego roku szkol­nego!!! Niech nau­ka będzie przy­godą i dobrą zabawą! 

Gale­ria zdjęć