Wszystkie śmieci nasze są

Sprzą­tanie Świa­ta 2022 pod hasłem “Wszys­tkie śmieci nasze są”. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczy­ciela­mi wzięli udzi­ał w corocznej akcji Sprzą­ta­nia Świa­ta. Sprzą­tal­iśmy nie tylko teren szkoły, ale i także pob­liską okolicę. Wyposażeni w gumowe rękaw­icz­ki i wor­ki ruszyliśmy do pra­cy.