Złoto dziewcząt w biegach przełajowych!!!

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Powia­towe bie­gi przeła­jowe. Nasza druży­na dziew­cząt wywal­czyła zło­ty medal i zak­wal­i­fikowała się do finału wojew­ódzkiego. Szkołę reprezen­towały: Julia Sał­dan, Amel­ka Kowzan, Emil­ia Wieczyńs­ka, San­dra Soj­ka, Han­na Kopala, Kali­na Rybak, Mają Gołąb oraz Justy­na Wer­cholak. Druży­na chłopców zajęła IV miejsce. Skład drużyny: Oktaw­ian Muszyńs­ki, Jakub Pop­ko, Jakub Jobczyk, Dominik Robaszews­ki, Fil­ip Piotrows­ki, Szy­mon Maty­jasek, Daw­id Godziejew­icz oraz Remik Kliszczak. Grat­u­lu­je­my!!!