Szkoła pamięta

Uczniowie klasy 8c wraz z p. Mar­leną Olech­no wzięli udzi­ał w akcji  Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki „Szkoła pamię­ta”. Na lekcji wos‑u poz­nawali zwycza­je i obrzędy związane z Świętem Zmarłych oraz na pod­staw­ie prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nej wspom­i­nali postać znanego sportow­ca — żaran­i­na Tadeusza Ślusarskiego. #szko­la­pami­eta