Olek Laureatem eliminacji miejskich Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

W piątek 3.03 br. odbyły się elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego dla klas 4–6. Naszą szkołę reprezen­towali: Maja Kap­tur 5a, Alek­sander Kalem­ba 5b, Nadia Wanat 5b, Domini­ka Antczak 5b. Olek otrzy­mał tytuł lau­re­a­ta i zak­wal­i­fikował się do elim­i­nacji powia­towych. Trzy­mamy kciu­ki! Grat­u­lac­je!