Sukcesy lekkoatletów!

Uczniowie naszej szkoły god­nie zaprezen­towali się w pro­gramie „Lekkoatle­ty­ka dla każdego” na Halowych Zawodach Lekkoatle­ty­cznych w Zielonej Górze. W zawodach wys­tąpili zawod­ni­cy z wojew­ództw dol­nośląskiego, wielkopol­skiego i lubuskiego, którzy rywal­i­zowali w skoku w dal, w skoku wzwyż oraz w biegu na 60 m. Wszyscy byli podzie­leni na grupy wiekowe U12, U14 i U16.  Najszyb­szym w biegu na 60 m. w grupie U16 okazał się Kacper Twardy, który ukończył z reko­r­dem życiowym 7,70 s.

Dwa medale w grupie U12 zdobyły: Marceli­na Med­wediuk w skoku w dal 4,04 m. i Mile­na Kubat brą­zowy medal w biegu na 60 m – 9,66 s. Więk­szość naszych młodych zawod­ników po pier­wszy raz wys­tar­towała w zawodach na hali. I trze­ba przyz­nać, że spisali się świet­nie, ustanaw­ia­jąc wiele reko­rdów życiowych. Grat­u­lac­je!!!

A oto wyni­ki naszych pozostałych lekkoatletów:

Julia Sał­dan U16 – skok w dal – 4,56 PB – 4 miejsce i 60 m. – 8,72 s.–5 miejsce
Zuzan­na Pał­ka U12 – skok w dal – 3,26 m – 14 miejsce i bieg na 60 m. – 10,76 s. – 13 miejsce
Wik­to­ria Panek U12– skok w dal – 3,34 m. – 10 miejsce i bieg na 60 m. – 10,73 s. – 12 miejsce
Marceli­na Med­wediuk — bieg na 60 m. – 10,05 s. – 10 miejsce
Mile­na Kubat U12 – skok w dal – 3,72 s. – 4 miejsce
Jakub Sał­dan U12 – skok w dal –3,24 m. – 8 miejsce i bieg na 60 m. – 10,28 s. – 5 miejsce
Antoni Zim­ny U12 – skok w dal –3,22 m. – 9 miejsce i bieg na 60 m. – 10,81 s. – 9 miejsce
Alan Butyńs­ki U12 – skok w dal – 2,73 m. i bieg na 60 m. – 11,40 – 14 miejs­ca
Luc­jan Lutek U12 – skok w dal – 3,26 m. – 6 miejsce i bieg na 60 m. – 10,30 s.(el.10,12) – 6 miejsce