Przedszkolaki już wiedzą, jak być bezpiecznym w sieci

To był bard­zo akty­wny piątek za sprawą trwa­jącego Miesią­ca Bez­piecznego Inter­ne­tu. Dziś uczniowie klas pią­tych oraz szóstej, w ramach trwa­jącej akcji, odwiedzili naszych najmłod­szych sąsi­adów z Miejskiego Przed­szko­la nr 10 oraz Miejskiego Przed­szko­la nr 8. Była m.in. piosen­ka oraz his­to­ria ryb­ki, która wpadła w sieć. Dzięku­je­my za wspól­ny czas.

Gale­ria zdjęć