Lekkoatletyczne sukcesy naszych uczniów

Nasi młodzi lekkoatle­ci mają bard­zo pra­cowite tygod­nie. W Słu­bi­cach, we wtorek, odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w ramach pro­gra­mu “Lekkoatle­ty­ka dla każdego”. Zdobyliśmy dwa medale. W pch­nię­ciu kulą brą­zowy medal zdobyła Oli­wia Flor­czak – 9,67 m., a drugie miejsce w biegu na 1000 m. wywal­czył Fil­ip Rewaj w cza­sie 3,15,13 s.

Z kolei w piątek na żarskiej Syre­nie odbyły się Powia­towe Igrzys­ka dzieci w lekkoatle­tyce, gdzie bard­zo dobry wys­tęp zal­iczyli nasi uczniowie, aż sześ­ciu z nich awan­sowało do zawodów wojew­ódz­kich, które odbędą się 31 maja w Międzyrzeczu. Na 1000 m. zwyciężył Fil­ip Rewaj, w pch­nię­ciu kulą tri­um­fowała Oli­wia Flor­czak, sre­brny medal zdobył Oli­wier Gór­ni­ak w biegu na 600 m, brą­zowy medal zdobyła Marceli­na Med­wediuk w skoku wzwyż, w pch­nię­ciu kulą sukces osiągnął Jakub Kamińs­ki. Czwarte miejs­ca w zawodach, które dawały awans do zawodów wojew­ódz­kich zdobyły: Karol­ni­na Dac w skoku wzwyż i Mile­na Kubat w biegu na 60 m. Grat­u­lac­je!!!