Budżet Obywatelski gminy Żary o statusie miejskim na rok 2024

Zaprasza­my do głosowa­nia na nasz pro­jekt w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skiego ŻARY 2024 — Try­buny sportowe z zadasze­niem przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 — PROJEKT NR 3. Gło­su­je­my od 11 lip­ca do 11 sierp­nia wyłącznie on-line. Link do głosowa­nia https://zary.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski PROSIMY O PAŃSTWA GŁOSY W WYŻEJ WSKAZANYM TERMINIE. KAŻDY GŁOS MIESZKAŃCA ŻAR BĘDZIE PRZYBLIŻAŁ NAS DO MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZADANIA. Dzięku­je­my!!!


Więcej infor­ma­cji pod linkiem https://zary.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski?fbclid=IwAR3gUd1Kg7dQFadihcbjV-SFd2GQC6dTEssW-8GvjbRybJsAfLUl7sBCsOk