Mikołajki

W naszej szkole zaroiło się od elfów i Mikoła­jów. 🎅🧑‍🎄🎅🧑‍🎄🎅🧑‍🎄🎅W gabi­ne­tach i na kory­tarzach królowała czer­wień. Najbardziej mikoła­jkowy­mi klasa­mi okaza­ły się: 1a, 1b oraz 2b. Dzięku­je­my wszys­tkim za wspól­ną zabawę i rados­ną atmos­ferę. Cóż to był za sza­lony dzień.