Spotkanie ze Strażą Miejską

Tuż przed prz­er­wą świąteczną odbyło się spotkanie eduka­cyjne z przed­staw­icielem Straży Miejskiej w Żarach. W trak­cie zajęć zostały przy­pom­ni­ane zasady bez­piecznego korzys­ta­nia z fajer­w­erków, a także zachowa­nia się pod­czas zała­ma­nia pod nami lodu czy też pożaru domu. Wszys­tkim uczniom życzymy spoko­jnego i bez­piecznego odpoczynku. Do zobaczenia w Nowym Roku!