Odwiedziny ;)

Przed­szko­la­ki z Miejskiego Przed­szko­la nr 8 w Żarach na lekcji wf w naszej szkole! To było dobre spotkanie! Pamię­ta­j­cie, że sport zawsze wyzwala radość!