Bezpieczny Internet — konkurs rozstrzygnięty!

W ramach Dnia Bez­piecznego Inter­ne­tu odbył się konkurs plas­ty­czny pt. Spędzam ferie bez ekranu. Wyróżnieni uczniowie otrzy­mali nagrody. I miejsce Amelia Maty­jasek, klasa 4a, II miejsce Pola Syguła, klasa 2b i III miejsce Karoli­na Ficek, klasa 3a. Dzięku­je­my wszys­tkim za udzi­ał i przy­pom­i­namy — warto ograniczać czas spędzany przed ekranem.