Tosia Laureatką Okręgowego Konkursu Ekologiczno-Wędkarskiego

W dniu 15 mar­ca, w siedz­i­bie Okrę­gowego PZW w Zielonej Górze, odbył się finał Okrę­gowego Konkur­su Eko­log­iczno-Węd­karskiego. Naszą szkołę reprezen­towali Anton­i­na Syguła oraz Jakub Kamińs­ki. Konkurs pole­gał na rozwiąza­niu przez uczest­ników tes­tu o tem­atyce eko­log­iczno-węd­karskiej w jak najkrót­szym cza­sie. Jakub zajął szóste miejsce i tym samym wywal­czył sobie nagrodę w postaci bonu towarowego. Tosia zdobyła tytuł Lau­re­at­ki. Każdy uczest­nik otrzy­mał również książkowy upominek. Serdecznie grat­u­lu­je­my!