LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI PRO ARTE 2024 – PRZEGLĄD POWIATOWYPOWIAT ŻARSKI

W sobotę 6 kwiet­nia odbył się  LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI PRO ARTE 2024 – PRZEGLĄD POWIATOWYPOWIAT ŻARSKI. Miło nam poin­for­mować, że po wysłucha­niu 59 prezen­tacji młodych wokalistów Rada
Artysty­cz­na fes­ti­walu postanow­iła wyróżnić dwie nasze uczen­nice: Tolę Duzi­ak z klasy 4a i Zuzan­nę Rybkę z klasy 6a. Dziew­czyn­ki przy­go­towywały swo­je wys­tępy pod opieką pani Iwony Walkowiak.

W cza­sie fes­ti­walu zaprezen­towało się wielu znakomi­tych młodych artys­tów, więc emoc­je przed wys­tępem były naprawdę ogromne. Tak ten dzień wspom­i­na Tola: „Na początku byłam zestre­sowana. Nie wiedzi­ałam, jak mam się zachowywać i myślałam, że nie będzie najlepiej. Gdy stanęłam przy mikro­fonie, usłysza­łam muzykę i zaczęłam śpiewać, wiedzi­ałam, że będzie bard­zo dobrze. Cały czas towarzyszyła mi trema, ale wyszło super. Rodz­ice, choć wcześniej mieli dość mojego ciągłego śpiewa­nia w domu, byli ze mnie bard­zo dum­ni.” A tak Zuzia: „Na swój wys­tęp czekałam dość dłu­go, bo wcześniej prezen­towali się młod­si wokaliś­ci. Byłam moc­no zestre­sowana. Bałam się, że wszys­tko zapom­nę. Jed­nak gdy wyszła na scenę, poczułam się lep­iej. Po wys­tępie czułam niedosyt, ponieważ wiem, że mogła zaśpiewać jeszcze lep­iej, ale i tak byłam zad­owolona i czułam wielką ulgę. Poza tym miło było słyszeć grat­u­lac­je od wielu osób.”
Bra­wo dziew­czyn­ki. Życzymy wam dal­szych sukcesów.