Konkurs Pięknego Czytania

W Dniu Bib­liotekarza i Bib­liotek, który przy­pa­da na 8 maja, odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego Czy­ta­nia. Spośród licznie reprezen­tu­ją­cych trzy grupy wiekowe uczniów jury wyłoniło tro­je Lau­re­atów Konkur­su, którzy reprezen­tować będą naszą szkołę w w XVIII Międzyszkol­nym Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS. Odbędzie się on w MBP w Żarach 24 maja br. I tak kat­e­gorię wiekową kl. IV‑V reprezen­tować będzie Tola Duzi­ak, kat­e­gorię kl. V‑VI Nadia Wanat, a kat­e­gorię kl. VII-VIII Mar­ty­na Budzianows­ka. Wszys­tkim uczest­nikom eta­pu szkol­nego dzięku­je­my za liczny udzi­ał, a Lau­re­atom grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia w elim­i­nac­jach międzyszkol­nych!