II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

W mal­own­iczej scener­ii, nad Jeziorem Sławskim, Bar­tosz Bochoń i Jonatan Pop­ko wywal­czyli II miejsce w Wojew­ódz­kich Mis­tr­zost­wach Pier­wszej Pomo­cy PCK, które odbyły się 23 maja br. w Sław­ie.

Tym razem Ratown­i­cy z klasy IV a na pozorowanych stac­jach musieli ratować życie poszkodowanym, którzy potrze­bowali pomo­cy m.in. na skutek odnie­sionych ran w wyniku postrza­łu, poparzenia II stop­nia w wyniku pożaru,  poraże­nia prą­dem elek­trycznym,  musieli także pomóc kilku ofi­arom wypad­ku dro­gowego (zaopiekować się niemowlę­ciem i zaopa­trzyć zła­manie otwarte), a także pomóc osobom po pró­bie samobójczej.Chłopcy zasady pier­wszej pomo­cy opanowali niemal bezbłęd­nie, są młodzi i już wiele potrafią, a co najważniejsze są empaty­czni i gotowi do dzi­ała­nia!!!  W kole­jnych lat­ach w ratown­ictwie odniosą jeszcze nieje­den sukces!!! Wiedzą, że życie ludzkie jest bez­cenne! Grat­u­lu­je­my!

Gale­ria