Międzynarodowy Dzień Dziecka na sportowo

W tym roku uroczys­tość z okazji Między­nar­o­dowego Dnia Dziec­ka przy­go­towała klasa 6 B. Spotkanie odbyło się w duchu sportowej rywal­iza­cji, wspól­nej zabawy nauczy­cieli i uczniów. Konkurenc­je naw­i­janie sznur­ka na rolkę, wyś­ci­gi z piłką, prze­cią­ganie liny wywołały wiele emocji i radoś­ci. Spotkanie zakończyła wspól­nie zatańc­zona Bel­gij­ka.

Gale­ria zdjęć