Category Archives: PRZETARGI

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Gimnazjum Nr 3 w Żarach

Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zaprasza do złoże­nia ofert na zakup i dostawę żywnoś­ci na potrze­by gim­nazjum o sza­cunkowej wartoś­ci nie przekracza­jącej równowartoś­ci kwoty 30 tys. euro.

Dostawa oleju opałowego na potrzeby kotłowni olejowej w Gimnazjum nr 3 w Żarach

Gim­nazjum nr 3 w Żarach zaprasza do udzi­ału w pro­ce­durze udzie­le­nia zamówienia pub­licznego o wartoś­ci sza­cunkowej poniżej 30 000 euro, której przed­miotem jest dostawa ole­ju opałowego na potrze­by kotłowni ole­jowej.

Zapytanie ofertowe na remont ogrodzenia

Zapy­tanie ofer­towe w ramach real­iza­cji zadań remon­towych w planie finan­sowym na 2014 r. Zaprasza­my do składa­nia ofert na: „Remont ogrodzenia przy ul. Okrzei 19 w Gim­nazjum nr 3 Żarach”.

[POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE]

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę i sprzedaż oleju napędowego grzewczego

Doty­czy: postępowa­nia prowad­zonego w try­bie prze­targu nieogranic­zonego na zadanie pn. „Dostawa i sprzedaż ole­ju napę­dowego grzew­czego dla potrzeb kotłowni ole­jowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach”

POBIERZ OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Ogłoszenie o przetargu

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że nasza placówka przeprowadza postępowanie w try­bie prze­targu nieogranic­zonego na “Dostawę i sprzedaż ole­ju napę­dowego grzew­czego (pali­wa) na potrze­by kotłowni ole­jowej w Gim­nazjum nr 3 w Żarach”

Ogłoszenie o wyborze oferty na olej napędowy grzewczy

Doty­czy: postępowa­nia prowad­zonego w try­bie prze­tar­gu nieogranic­zonego na zadanie pn. „Dostawa i sprzedaż ole­ju napę­dowego grzew­czego dla potrzeb kotłowni ole­jowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach”

POBIERZ OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Ogłoszenie o przetargu

Uprze­jmie infor­mu­je­my, że nasza placówka przeprowadza postępowanie w try­bie prze­tar­gu nieogranic­zonego na “Dostawę i sprzedaż ole­ju napę­dowego — grzew­czego na potrze­by kotłowni ole­jowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPECYFIKACJASIWZ