Category Archives: MIKOŁAJKI

Mikołajki

Szóstego grud­nia  w naszej szkole z okazji  mikoła­jek, Samorząd Uczniows­ki zor­ga­ni­zował Loter­ię Mikoła­jkową. Nagrodę główną  — MISIA  PRZYTULAKA  wylosował  uczeń klasy 2A — Wojtek Jędrze­jczak .  Grat­u­lu­je­my!!!

Mikołajki 2012

W dniu dzisiejszym uczniowie, którzy uczest­niczyli w zaję­ci­ach mając na głowie czap­kę św. Mikoła­ja, zwol­nieni byli z odpy­ty­wa­nia. Na lekc­jach wychowaw­czych wręczano sobie prezen­ty i upomin­ki mikoła­jkowe.