Category Archives: PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Witaj wiosno!

21 mar­ca 2019 roku Świ­etlicza­ki wyruszyły przy­witać wios­nę. Uczniowie próbowali okrzyka­mi oraz grą na instru­men­tach prze­go­nić zimę. Wszyscy zauważyli, że wios­na budzi ziemię z zimowego snu. Do zobaczenia zimo za rok!

Dzień Wiosny

21 mar­ca do naszej szkoły przyszła pani Wios­na. Na rozpoczę­cie swo­jego panowa­nia wręczyła każdej klasie i pra­cown­ikom szkoły kolorowe kwiat­ki i złożyła wiosenne życzenia.