Category Archives: WALENTYNKI

Walentynki w 3b

Z okazji walen­tynek uczniowie przy­go­towali zdrowe drugie śni­adanie. Na stole pojaw­iły się sałat­ki owocowe i kanap­ki w ksz­tał­cie ser­dusz­ka. Uczniowie klasy 3b życzą wszys­tkim dużo miłoś­ci i serdecznoś­ci nie tylko w walen­tyn­ki 😉

Kawiarenka walentynkowa

W piątek 12 lutego 2016 r. w bib­liotece szkol­nej została uru­chomiona Kaw­iaren­ka Walen­tynkowa. Na odwiedza­ją­cych czekały domowe wyp­ie­ki przy­go­towane przez Samorząd Uczniows­ki.

Poczta Walentynkowa

Infor­mu­je­my, że od poniedzi­ałku 9 lutego 2015 r. rusza Pocz­ta Walen­tynkowa.
Zaadresowane kart­ki ( należy podać imię, nazwisko i klasę ) zbier­ać będą: Pauli­na Klisows­ka i i Julia Janiszews­ka z klasy 3 a. Walen­tyn­ki zostaną wręc­zone adresatom w dniu 13 lutego 2015 r.

Wyznaj miłość w przepysznym stylu. Zobacz zdjęcia.

Wyz­naj miłość w „przepysznym” sty­lu i zaproś ukochaną osobę na roman­ty­czne spotkanie  przy walen­tynkowych  wyp­iekach, które kupisz w przys­tęp­nej cenie  14  lutego ( czwartek) w bib­liotece i świ­etl­i­cy szkol­nej.