Category Archives: ZDJĘCIA KLAS

Zdjęcia klasowe 2016/2017

Prezen­tu­jemy zdję­cia klas real­izu­ją­cych naukę w naszej szkole w roku szkol­nym 2016/2017.

Zdjęcia klasowe 2015/2016

Prezen­tu­jemy zdję­cia klas real­izu­ją­cych naukę w naszej szkole w roku szkol­nym 2015/2016.

[GALERIA KLAS]

Zdjęcia klasowe 2014/2015

Prezen­tu­jemy zdję­cia klas real­izu­ją­cych naukę w naszej szkole w roku szkol­nym 2014/2015.

Zdjęcia klasowe 2013/2014

Prezen­tu­jemy zdję­cia klas real­izu­ją­cych naukę w naszej szkole w roku szkol­nym 2013/2014.

Zdjęcia klasowe 2012/2013

Prezen­tu­je­my zdję­cia klas real­izu­ją­cych naukę w naszej szkole w roku szkol­nym 2012/2013. W galerii zamieszc­zonych zostało 18 zdjęć. Miłego oglą­da­nia