Zdjęcia klasowe 2012/2013

Prezen­tu­je­my zdję­cia klas real­izu­ją­cych naukę w naszej szkole w roku szkol­nym 2012/2013. W galerii zamieszc­zonych zostało 18 zdjęć. Miłego oglą­da­nia

GALERIA ZDJĘĆ