Category Archives: DZIEŃ DZIECKA

Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla przedszkolaków

8 czer­wca, z okazji Dnia Dziecka, jak co roku, przed­staw­iciele Samorządu Szkol­nego odwiedzili młod­sze koleżanki i kolegów z Przed­szkola nr 8 im. Misia Usza­tka – Przy­ja­ciela Przy­rody. Uczen­nice  naszej szkoły przeczy­tały przed­szko­lakom baśń H. Ch. Ander­sena „Stokrotka”.

Harmonogram na Dzień Dziecka i Dzień Sportu

29 maja będziemy świę­tować Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu. Jak będzie wyglą­dał plan tego dnia? Zaczniemy od spotka­nia z wychowaw­cami, aby następ­nie uczest­niczyć w wielu konkur­sach i rozry­wkach sportowych. Około godziny 12:00 zakończe­nie imprezy i roz­danie nagród.