Category Archives: PIŁKA NOŻNA

Srebro dziewcząt w piłce nożnej!

Świetne spisały się uczen­nice SP5 w Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej, zdoby­wa­jąc sre­brne medale w finale wojew­ódzkim, który odbył się 13.06 br. w Ciborzu. W skład drużyny wchodzą: Gołąb Kor­nelia, Gór­niak Oli­wia, Gra­jkowska Alek­san­dra, Hej­manowska Laura, Kędzier­ska Natalia, Kloc Kor­nelia, Rab­iega Julia i Zakrzewska Oli­wia. Trenerem drużyny jest Robert Czepiński.

Strzelali jak Piątek!

W pier­wszy dzień wiosny roze­grano Żarskie Igrzyska Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej. Drużyna SP5 wygrała wszys­tkie mecze i awan­sowała do elim­i­nacji powia­towych. Zespół składał się z chłopców z klasy 3c gim­naz­jal­nej o pro­filu piłka nożna.

Sukces piłkarzy

13.06.2018r. okazał się szczęśliwy dla piłkarzy SP 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. W finale wojew­ódzkim Igrzysk Młodzieży Szkol­nej wygral­iśmy wszys­tkie mecze i zdobyliśmy złote medale.

Awansowaliśmy do finału wojewódzkiego w piłce nożnej

Po zaciętej walce, rzutem na taśmę 🙂, awan­sowal­iśmy do finału wojew­ódzkiego w piłce nożnej. Wyniki pół­fi­nałów: SP 5 Żary — SP Szprotawa 0–2. SP Wschowa — SP 1 Nowa Sól 2–1. SP 5 Żary — SP Wschowa 3–1. SP 1 Nowa Sól — SP Szprotawa 3–2. SP Szprotawa — SP Wschowa 1–1. SP 5 Żary — SP 1 Nowa Sól 1–0. W grupie B awans uzyskała drużyna z SP Jasień.

Sukces naszych dziewcząt w minipiłce nożnej

28.05.2018r., w Żarach, odbył się turniej pół­fi­nałowy minip­iłki nożnej dziew­cząt Igrzysk Dzieci w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Zakończył się on dużym sukce­sem dziew­cząt naszej szkoły. Drużyna, zaj­mu­jąc 1 miejsce w fazie gier grupowych, po zwycięst­wach z SP-Kolsko 4:1 i z SP-Sława 3:2, w pół­fi­nale spotkała się z SP-Mirocin Dolny, drugą drużyną drugiej grupy.

Zwycięstwo w Powiatowym Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej

W Finale Powia­towym Igrzysk Młodzieży Szkol­nej nasza drużyna piłkarska wywal­czyła pier­wsze miejsce. Szkołę reprezen­towali chłopcy z klasy 3 C oraz 2 C: Jurkowski Krzysztof, Ficek Bartek, Chabiniak Michał, Pawlaczyk Jakub, Kuchta Mateusz, Kruczkiewicz Wojtek, Lechocki Michał, Flo­ri­ańczyk Kacper, Madeja Bartek, Łoz­iński Michał.

Powiatowa Olimpiada Młodzieży-Igrzyska Dzieci

10 maja br., w Lub­sku, odbyła się Powia­towa Olimpiada Młodzieży-Igrzyska Dzieci w szóstkach piłkars­kich dziew­cząt. Zwycięzcą zawodów została nasza szkoła. Zespół reprezen­towały: Gawlak Kor­nelia, Gór­niak Oli­wia, Kloc Karolina, Koza­kiewicz Natalia, Mik­las Wik­to­ria, Pawlicka Amelia, Pioś Emilia, Popowska Wik­to­ria, Sierak Emilia. Opiekunem zespołu jest Euge­niusz Gabas. Gratulujemy!!!

Nasze dziewczęta najlepsze w piłce nożnej!

24 kwiet­nia na sta­dionie Syrena odbył się Turniej “5” piłkars­kich dziew­cząt w ramach Igrzysk Dzieci na szczeblu miejskim. W zawodach star­towało pięć szkół pod­sta­wowych. Nasze dziew­częta okazały się najlep­sze, wygry­wa­jąc wszys­tkie mecze: z SP-1 7:0, SP-2 5:2, SP-3 5:0 i SP-10 8:0.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

Zakońc­zono roz­gry­wki miejs­kich Igrzysk Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej. W kat­e­gorii chłopców zwyciężyła drużyna z naszej szkoły, która wygrała wszys­tkie swoje mecze i awan­sowała do elim­i­nacji powia­towych. W kat­e­gorii dziew­cząt zdobyliśmy brą­zowe medale. Grat­u­lu­jemy obu naszym drużynom. Opiekunem naszych zawod­ników był Robert Czepiński.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Uczniowie z klas II-III i klas IV-VII uczest­niczyli w IV Mikoła­jkowym Turnieju w piłkę nożną orga­ni­zowanym przez MOSRiW. Drużyny wal­czyły o każdą zdobytą bramkę do ostat­niej sekundy, a o rozstrzyg­nię­ciu meczów decy­dowały rzuty karne, w których nie mieliśmy szczęścia.