Category Archives: Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Pieski pana Kieszonki

Kole­jne spotkanie w ramach DKK w MBP w Żarach z ucz­ni­ami klasy 1B nosiło tytuł “Pieski pana Kies­zonki” i oparte było na motywach książki Mar­garet Wild i Stephena Michaela Kinga. Bohat­erami bajki są pan Kies­zonka oraz jego pieski — Picek i Pucek. Urocze czworonogi podróżują ze swoim panem ukryte w jego olbrzymich kieszeni­ach – stąd pseudonim właś­ci­ciela psi­aków “Pan Kies­zonka”. 

Mój przyjaciel Malmi

Choć śniegu za oknem nie widać, bohaterem wczo­ra­jszego spotka­nia pt. “Mój przy­ja­ciel Malmi” w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach był bałwanek. Uczniowie klasy 1b roz­maw­iali o porach roku, odgady­wali tajem­niczą postać z wier­sza Hanny Ożo­gowskiej “Kto to?” oraz uczest­niczyli w quizie. Następ­nie zapoz­nali się z utworem Gerda Hahna pt. “Mój przy­ja­ciel Malmi”.

Wypożycz książkę w prezencie!

📚Tłumy w bib­liotece niczym w sklepach pod­czas przedświątecznej gorączki, każdy chciał książkę w prezen­cie!!! 🎁 👏👏👏 Dzięku­jemy za tak liczne przy­by­cie i udział w akacji “Wypożycz książkę w prezen­cie!” Bib­lioteka życzy wszys­tkim Czytel­nikom Wesołych Świąt! 🎄🎄🎄

Dyskusyjny Klub Książki — Dzień Górnika

Klasa Ib po raz kole­jny odwiedz­iła MBP w Żarach w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.  Tym razem spotkanie związane było z obchodami Dnia Górnika. Pier­ws­zok­lasiści zgod­nie stwierdzili, że praca pod ziemią jest ciężka i niebezpieczna.

Spotkanie z pisarzem, Panem Wacławem Kozdrójem, autorem bajek i opowiadań dla dzieci

Dzieci z klasy Ib w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach, Odd­ział dla Dzieci, spotkały się z pis­arzem, Panem Wacławem Koz­dró­jem, autorem bajek i opowiadań dla dzieci. Pan Wacław jest dyrek­torem bib­lioteki w Tarnowcu, to również wielki pasjonat słowa, który prowadzi bloga „Man­u­fak­tura Bajek”.

Dyskusyjny Klub Książki — spotkanie drugie

9.10.2019r. w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach po raz drugi odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, do którego należą  uczniowie klasy 1b. Tym razem poz­nali oni przy­gody „Błyska – najpiękniejszej rybki w oceanie” Mar­cusa Pfis­tera.  Po wysłucha­niu utworu dysku­towali na temat przygód Błyska i koleżeństwa, wzięli udział w zabawach ruchowych, zaję­ci­ach plas­ty­cznych i rozwiązy­wali quiz.

Dyskusyjny Klub Książki

Uczniowie klasy 1B w ramach współpracy bib­lioteki naszej szkoły z Miejską Bib­lioteką Pub­liczną w Żarach zostali zaproszeni do Dyskusyjnego Klubu Książki. 25.09.2019r. odbyło się pier­wsze spotkanie, pod­czas którego dzieci wysłuchały utworu Wacława Wejn­era pt. „Miki w opałach”. Potem wzięli udział w dyskusji na temat opowiadania.

Ostry dyżur literacki

Uczniowie klas drugich odwiedzili Odd­ział dla Dzieci Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Żarach, gdzie  uczest­niczyli w warsz­tat­ach pod hasłem „Ostry dyżur lit­er­acki”. Spotkanie miało charak­ter hap­peningu, a prowadząca go “pani dok­tor” była wyposażona w recepty, pigułki mądrości i zestawy pier­wszej pomocy, czyli zale­cane lek­tury do przeczytania.