Category Archives: KONCERT KLAS TRZECICH

Koncert pożegnalny klas trzecich

Jak co roku, w sali wid­owiskowej Luna, odbył się kon­cert pożeg­nalny klas trze­cich. Wys­tąpili w nim nie tylko uczniowie, ale i nauczy­ciele naszej szkoły. Nie zabrakło śmiechu, wspom­nień i wielu wzruszeń.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]        [ZOBACZ VIDEO]

Koncert pożegnalny klas trzecich, rocznik 2011–2014

19 czer­wca byliśmy świad­kami niezwykłego i wspani­ałego kon­certu klas trze­cich. Rocznik 2011 — 2014 kończy edukację w naszej szkole, miejmy nadzieję, z nieza­pom­ni­anymi i miłymi wspomnieniami.