PCK

W skład szkol­nego koła Pol­skiego Czer­wonego Krzyża w roku szkol­nym 2017/2018 wchodzi 12 uczniów z klasy 5b.

 1. Paw­likiewicz Hanna – przewodnicząca,
 2. Obmińska Emilia – sekretarz,
 3. Pokacza­jło Amelia – skarbnik,
 4. Pawlaczyk Zofia – członek,
 5. Łabul Alek­san­dra – członek,
 6. Lewaszkiewicz Daria – członek,
 7. Pietrzak Szy­mon – członek,
 8. Ślusarz Weronika – członek,
 9. Paw­lik Jakub – członek,
 10. Duda Szy­mon –członek,
 11. Olszewska Iza – członek,
 12. Woj­ciechowski Jan – członek.

Akcje wg kalen­darza imprez Zarządu Rejonowego PCK pode­j­mowane przez SK PCK:

-  Konkurs plas­ty­czny pt. „Hon­orowe Krwiodawstwo”;

-  Zbiórka stacjonarna pieniędzy do puszki na paczki żywnoś­ciowe dla potrzebujących;

-  Akcja bożonar­o­dzeniowa — zbiórka słody­czy na paczki świąteczne dla podopiecznych Domu Samot­nej Matki w Żarach;

-  Konkurs Wiedzy o CK, PCK, i MPH — kon­tynu­acja przy­go­towań uczen­nicy Darii Lewaszkiewicz, która już w ubiegłym roku próbowała swoich sił;

-  „Koszyk wielka­nocny”- zbiórka żywności na paczki świąteczne;

-  Mis­tr­zostwa Udziela­nia Pier­wszej Pomocy — kon­tynu­acja przy­go­towań grupy uczniów, która w ubiegłym roku brała udział w konkursie.

 

Opiekun SK PCK

Grażyna Kamińska