PCK

 

Plan pracy SK PCK na rok szkolny 2019/20

  1. Wznowie­nie dzi­ałalnosci SK PCK w osobach:

Lewaszkiewicz Daria — przewodnicza

Obmińska Emilia — sekretarz

Woj­ciechowski Jan– skarbnik

Pokacza­jło Amelia– członek

Łabul Alek­san­dra — członek

Pawlaczyk Zofia– członek

Paw­likiewicz Hanna– członek

Try­bus Julia — członek

Dołęga Lidia — członek

Ślusarz Weronika — członek

  1. Dzi­ałal­ność statu­towa: opłace­nie składek, przekazanie infor­ma­cji i spra­woz­dań do ZR PCK.
  2. Udział opiekuna SK PCK w naradzie ZR PCK (pod­sumowanie dzialałności SK PCK za rok szkolny 2018/19, zapoz­nanie z har­mono­gramem zadań na kole­jny rok).
  3. Olimpiada Pro­mocji Zdrowego Stylu Życia– grudzień.
  4. Akcja bożonar­o­dzeniowa –zbiórka słody­czy dla podopiecznych Domu Samot­nej Matki w Żarach.
  5. Góra grosza (zbiórka do puszek na tere­nie szkoły).
  6. Koszy­czek wielka­nocny” cyk­liczna akcja zbiórki żywności dla potrzebujących.
  7. Konkurs „Wiedzy o CK, PCK i M.P.H.”- kwiecień
  8. Mis­tr­zostwa Udziela­nia Pier­wszej Pomocy-maj.
  9. Przekazanie do ZR PCK spra­woz­da­nia z dzi­ałal­ności SK PCK za rok szkolny 2019/20.

Opiekun SK PCK-Grażyna Kamińska

Opiekun SK PCK

Grażyna Kamińska