Category Archives: GAZETKA SZKOLNA

Gazetki “Przybij Piątkę!” dostępne w bibliotece szkolnej

Zapraszamy Was do lek­tury dwóch numerów gazetki szkol­nej “Przy­bij Piątkę!” Zna­jdziecie je w szkol­nej bib­liotece na ulicy Okrzei oraz  Częs­to­chowskiej. W nich wiele intere­su­ją­cych artykułów, opowiada­nia lit­er­ackie, galerie, a także konkurs fotograficzny pt. “Zna­jdź Bel­fra!” Zapraszamy!

Podziękowanie dla redakcji szkolnej gazetki

Nasza gazetka już w bibliotece!

Dwa numery naszej szkol­nej gazetki, “Przy­bij Piątkę!”, od dziś dostępne w bib­liotekach na ulicy Okrzei i Częs­to­chowskiej. Zapraszamy do lektury!

Kurier Trójki nagrodzony

Miło nam Was poin­for­mować o sukce­sie „Kuri­era Trójki”. W XI Konkur­sie na Najlep­szą Gazetkę Szkolną Wojew­ództwa Lubuskiego, w kat­e­gorii gim­nazjów, druga nagroda w tym Konkur­sie przy­padła redakcji naszej szkol­nej gazetki. Najlep­szy okazał się gor­zowski „Sobuś” z Gim­nazjum nr 12.

Kurier Trójki — nagrodzony!

Aż 27 szkol­nych redakcji wzięło udział w VII Konkur­sie na najlep­szą gazetkę szkolną wojew­ództwa lubuskiego. Tym razem młodzi dzi­en­nikarze nie tylko pisali o szkole, ale też o zawodzie… grabarza.