Category Archives: EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Europejski Dzień Języków

26 wrześ­nia obchodz­imy Europe­jski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inic­jatywy Rady Europy, której siedz­ibą jest Stras­burg. Z okazji Dnia Języków orga­ni­zowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przez­nac­zonych dla dzieci i odby­wa­ją­cych się z ich udzi­ałem, poprzez spec­jalne pro­gramy radiowe i telewiz­yjne, kursy językowe oraz konferencje.

Europejski Dzień Języków 2012

Dnia 18 października 2012r. (czwartek) odbędzie się Europe­jski Dzień Języków. Zadaniem każdej klasy (ma. 4 osoby) będzie przy­go­towanie krótkiej piosenki w języku obcym (liczy się pomysł, prze­branie, inter­pre­tacja, itp.).