Category Archives: LEKKOATLETYKA

Sukcesy lekkoatletów!

Lekkoatleci rozpoczęli starty na hali. Po zawodach w Zielonej Górze przyszedł czas na starty w Cot­tbus. W zawodach z bardzo dobrej strony pokazali się nasi uczniowie. Szy­mon Mac w bie­gach sprint­er­s­kich na 60 m. poprawił swoje życiówki i wygrał finałowy bieg w Cot­tbus z wynikiem 7,58 s.

Mistrzowie Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Mis­tr­zostwa Powiatu w Sztafe­towych Bie­gach Przeła­jowych. Warunki atmos­fer­yczne były fatalne, ale nasi uczniowie poradzili sobie z nimi po mis­tr­zowsku. I miejsce i złote medale wywal­czyły dziew­częta w kat­e­gorii Igrzyska Dzieci (klasy 4–6). Skład: Kalina Rybak 4a, Julia Sał­dan 5c, Kor­nelia Godek 5c, Amelia Kowzan 5a, San­dra Sojka 5d, Wik­to­ria Popowska 6c, Zuzanna Jaroszewicz-Bortnowska 6a, Nikola Kubacka 6a, opiekun pani K. Krzemińska-Bielak.

Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkiej atletyce młodzików

W Zielonej Górze odbył się finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkiej atle­tyce młodzików. Bardzo dobrze zaprezen­towali się zawod­nicy SP 5 Żary, którzy zdobyli aż 10 medali w tym 5 złotych.

Finał czwartków lekkoatletycznych

W niedzielę zakończył się XXV finał czwartków lekkoatle­ty­cznych, który odby­wał się na sta­dionie w Łodzi. Nasze miasto reprezen­towało szes­naś­cioro dzieci w różnych konkurenc­jach. Do finału ogólnopol­skiego zak­wal­i­fikowali się: Albi­nowski Alak­sander, Bart­nik Kacper, Czer­murzyńska Nicola, Czer­murzyńska Elwira, Deć Fabian, Dziok Bar­tosz, Ficy­gowska Alek­san­dra, Jarosz Nicola, Jasińska Nikola, Kier­noży­cki Michał, Marciniak Maria, Nowacka Laura, Salomon Blanka, Szy­mańska Oli­wia, Warężak Michał i Wasilewska Adrianna.

Sukcesy w królowej sportu

12 czer­wca br. na odnowionym sta­dionie lekkoatle­ty­cznym w Międzyrzeczu odbyły się mis­tr­zostwa wojew­ództwa w lekkiej atle­tyce w kat­e­gorii dzieci starszych. Naszą szkołę reprezen­towali: Alek­san­dra Łabul, Amelia Pawlicka (piłeczka palan­towa), Emilka Fabiszewska, Weronika Ślusarz (600m), Szy­mon Pietrzak, Jakub Sza­koła, Bar­tosz Dziok (skok w dal), Alek­sander Albi­nowski (300m) oraz sztafeta 4x100m chłopców.

Marcin, Dagmara i Filip z medalami Mistrzostw Województwa Lubuskiego!

Na sta­dionie w Słu­bi­cach odbyły się Mis­tr­zostwa Wojew­ództwa Lubuskiego w lekkoatle­tyce. W tym roku zawody zostały rozłożone na kilka dni. W czwartek rywal­i­zowali juniorzy młodsi i juniorzy w bie­gach płas­kich, skokach i pch­nię­ciu kulą, a w sobotę odbyły się biegi przez płotki młodzików i juniorów młod­szych. Lekkoatleci zdobyli 4 medale, w tym 3 złote (i niestety zajęli aż 5 czwartych miejsc).

Ogólnopolskie Drużynowe Biegi Przełajowe

W Kamionie (gmina Sochaczew) odbyły się Ogólnopol­skie Drużynowe Biegi Przeła­jowe Szkół Pod­sta­wowych Szkol­nego Związku Sportowego. Po zwycięst­wie w Mis­tr­zost­wach Wojew­ództwa nasza drużyna miała możli­wość rywal­i­zowa­nia na bardzo wyma­ga­ją­cych przeła­jowych trasach z najlep­szymi szkołami w Polsce.

Sukcesy w przełajach

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Mis­tr­zostwa Powiatu w drużynowych i indy­wid­u­al­nych bie­gach przeła­jowych. Bardzo dobrze spisali się w nich lekkoatleci z naszej szkoły, zdoby­wa­jąc 5 zło­tych medali. W roczniku 2003-05 Natalia Kędzier­ska wywal­czyła złoty, a Ania Śred­ni­awa sre­brny medal.

Świetny występ lekkoatletów

W Zielonej Górze odbył się Halowy Mityng Noworoczny, w którym wys­tar­towali lekkoatleci z naszej szkoły. Uczniowie „Piątki” aż 11 razy pla­sowali się w pier­wszych trójkach i aż sied­miokrot­nie wygry­wali swoje konkurencje.

Mikołajkowe halowe zawody lekkoatletyczne

Uczniowie naszej szkoły, którzy biorą udział w pro­gramie „Lekkoatle­tyka dla Każdego” wys­tąpili w Mikoła­jkowych Halowych Zawodach Lekkoatle­ty­cznych w Zielonej Górze, gdzie rywal­i­zowali z zawod­nikami z Niemiec i Zielonej Góry w bie­gach na 40 i 60 m, w skoku w dal, skoku wzwyż i w sztafe­cie wahadłowej.