Category Archives: SPRZĄTANIE ŚWIATA

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dnia 15 wrześ­nia 2017r. uczniowie z klas: 7a, 7b oraz z klas: 2b, 3b i 3d Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach wzięli udział w akcji „Sprzą­tanie Świata” z panią leśnik z Nadleśnictwa Lipinki. Zebral­iśmy dużo worków śmieci wyrzu­conych przez ludzi w okol­icy basenu przy ulicy Leśnej. 

Sprzątanie Świata 2013

W związku z nad­chodzącą ogól­noświa­tową akcją „Sprzą­ta­nia Świata” uczniowie naszej szkoły w dniu 20 wrześ­nia od godziny 10.30 do godziny 13.00 sprzą­tali „Zielony Las”.