Category Archives: SPRZĄTANIE ŚWIATA

Posprzątaliśmy Świat

Wszystkie śmieci nasze są

Sprzą­tanie Świa­ta 2022 pod hasłem “Wszys­tkie śmieci nasze są”. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczy­ciela­mi wzięli udzi­ał w corocznej akcji Sprzą­ta­nia Świa­ta. Sprzą­tal­iśmy nie tylko teren szkoły, ale i także pob­liską okolicę. Wyposażeni w gumowe rękaw­icz­ki i wor­ki ruszyliśmy do pra­cy.

Sprzątanie Świata

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji „Sprzą­ta­nia Świa­ta”. Tym razem nie musieliśmy daleko szukać zaśmieconych miejsc. Wokół szkoły, a także za jej ogrodze­niem śmieci było pod dostatkiem. Posprzą­tal­iśmy i ter­az wszys­tko wyglą­da o wiele lep­iej.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dnia 15 wrześ­nia 2017r. uczniowie z klas: 7a, 7b oraz z klas: 2b, 3b i 3d Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach wzięli udzi­ał w akcji „Sprzą­tanie Świa­ta” z panią leśnik z Nadleśnict­wa Lipin­ki. Zebral­iśmy dużo worków śmieci wyrzu­conych przez ludzi w okol­i­cy basenu przy uli­cy Leśnej. 

Sprzątanie Świata 2013

W związku z nad­chodzącą ogól­noświa­tową akcją „Sprzą­ta­nia Świa­ta” uczniowie naszej szkoły w dniu 20 wrześ­nia od godziny 10.30 do godziny 13.00 sprzą­tali „Zielony Las”.