KONTAKT

Szkoła Pod­sta­wowa nr 5

Adres:
ul. Okrzei 19
68–200 Żary
woj. lubuskie
kraj: POLSKA

strona inter­ne­towa:

www.sp5.zary.pl

e‑mail:
sp5zary@wp.pl

Tel./Fax:

68 470–45-77

Kon­takt z Inspek­torem Ochrony Danych Osobowych:

Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub e‑mail: iod@odoplus.pl