Category Archives: SAVOIR VIVRE

Podsumowanie całorocznego konkursu „Savoir – vivre na co dzień” w roku szk. 2016/17

Prezen­tu­jemy ofic­jalne wyniki całorocznego konkurs „Savoir – vivre” w roku szk. 2016/17

 I miejsce – klasa 2b (wychowawca: Danuta Paciorek)
II miejsce – klasa 3e (wychowawca: Jolanta Zabawa)
III miejsce – klasa 1e (wychowawca: Anna Grom­nicka)
Zwycięz­com gratulujemy !!!

Konkurs Savoir Vivre — kwiecień 2017

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Konkurs Savoir Vivre — styczeń, luty 2017

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Konkurs Savoir Vivre — grudzień 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Konkurs Savoir Vivre — listopad 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Konkurs Savoir Vivre — październik 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Konkurs Savoir Vivre — wrzesień 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Całoroczny konkurs Savoir — Vivre

W nagrodę za zwycięstwo w całorocznym konkur­sie “Savoir-vivre na co dzień” naszej klasie III d przysługi­wał jeden dzień wol­nego i nagroda finan­sowa od Dyrek­tora szkoły.

Podsumowanie całorocznego konkursu Savoir – vivre

Pod­sumowanie całorocznego konkursu „Savoir – vivre na co dzień”


I miejsce – klasa 3d (wychowawca: Karina Syska)
II miejsce – klasa 1a (wychowawca: Mał­gorzata Róży­cka)
III miejsce – klasa 1b (wychowawca: Danuta Paciorek)
Zwycięz­com gratulujemy !!!

Konkurs Savoir Vivre — marzec 2016

Prezen­tu­jemy wyniki konkursu savoir — vivre z miesiąca — marzec 2016.