Category Archives: INTEGRACJA

Ognisko klasy 2b na zakończenie szkoły

Festyn Rodzinny 9.06.2018r. — galeria zdjęć

Ognisko klasy 7a

W ramach równouprawnienia płci wprowad­zono w Polsce nie­ofic­jalny Dzień Mężczyzny, który obchod­zony jest 10 marca. Niestety, niewiele osób o nim pamięta. Wśród młodzieży o wiele bardziej pop­u­larna jest data 30 wrześ­nia. Mar­cowa data Dnia Mężczyzny w Polsce nie jest przy­pad­kowa. W Koś­ciele katolickim na ten dzień przy­pada wspom­nie­nie 40 Świę­tych Męczen­ników z Sebasty.

Integracja

4 wrześ­nia na sta­dionie Syrena w Żarach miało miejsce szczególne wydarze­nie – inte­gracja klas pier­wszych. W promieni­ach wrześniowego słońca i przy dźwiękach muzyki najmłodsi gim­naz­jal­iści rywal­i­zowali o miano najlep­szej klasy pierwszej.

Dzień integracji klas pierwszych

6 wrześ­nia na sta­dionie przy ulicy Leśnej w Żarach zor­ga­ni­zowano wyjątkowy dzień inte­gracji dla klas pier­wszych. Temu nieby­wałemu świętu towarzyszyła fan­tasty­czna orga­ni­za­cja, świetna zabawa i piękna pogoda.

Dyskoteka szkolna

Do dnia 20 listopada 2012r. (wtorek) prowad­zone będą zapisy uczest­ników chcą­cych wziąć udział w szkol­nej dyskotece. Impreza planowana jest na  30 listopada (piątek) w klu­bie F1. Jedynym wymo­giem, aby dyskoteka się odbyła, jest zebranie 150 chęt­nych i opłata 5 zł (wpłaty w bib­liotece szkol­nej). Orga­ni­za­tor, samorząd szkolny.

Integracja klas pierwszych

Samorząd szkolny prze­brany za wojsko poprowadził inte­grację pier­wsza­czków na sta­dionie Syrena.
Całej imprezie towarzyszyły różne zabawy, które każdy musiał zaliczyć.