Category Archives: PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Witaj wiosno!

21 marca 2019 roku Świ­etliczaki wyruszyły przy­witać wiosnę. Uczniowie próbowali okrzykami oraz grą na instru­men­tach prze­go­nić zimę. Wszyscy zauważyli, że wiosna budzi ziemię z zimowego snu. Do zobaczenia zimo za rok!

Dzień Wiosny

21 marca do naszej szkoły przyszła pani Wiosna. Na rozpoczę­cie swo­jego panowa­nia wręczyła każdej klasie i pra­cown­ikom szkoły kolorowe kwiatki i złożyła wiosenne życzenia.