Category Archives: KOSZYKÓWKA

Żarska Basketmania dla Piątki!!!

19 marca odbyła się XI edy­cja Bas­ket­manii. W turnieju wys­tąpiło sześć szkół. Bezkonkuren­cyjni okazali się zawod­nicy SP 5, którzy wygrali wszys­tkie mecze i zdobyli pier­wsze miejsce. Naszą szkołę reprezen­towali: Drzewiński Kryspin, Gawlak Filip, Robaszewski Dominik, Kacz­marek Karol, Jurec Maciej, Owczarek Jakub, Ivanov Misza, Gni­az­dowski Michał. 

Brąz w powiecie w minikoszykówce

4 grud­nia 2018r. drużyna dziew­cząt brała udział w Powia­towej Olimpiadzie Młodzieży Igrzysk Dzieci w minikoszykówce. Dziew­częta roze­grały bardzo ciężkie mecze z SP 2 Żary, SP 2 Lub­sko i SP Jasień. W każdym meczu wal­czyły dziel­nie do ostat­niego gwiz­dka. Ostate­cznie zdobyły brą­zowe medale. Wielkie grat­u­lacje dziewczyny!!!!!

Awans w piłce koszykowej

11.04.2018  w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach odbyły się zawody rejonowe w piłce koszykowej chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. W zawodach brały udział: SP 5 ŻARY, SP 5 ŻAGAŃ oraz SP 3 WSCHOWA.

Turniej koszykówki

27 i 28 listopada br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach roze­grany został turniej mini koszykówki chłopców w ramach Igrzysk Dzieci Szkół Pod­sta­wowych. Star­towały w nim drużyny z wszys­t­kich żars­kich szkół. Mecze roz­gry­wane były każdy z każdym. Nasza szkoła zajęła piąte miejsce.

II miejsce w Żarskiej Basketmanii

26 wrześ­nia 2017r. w sali gim­nasty­cznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5  odbył się IX turniej koszykówki klas czwartych „Żarska Bas­ket­ma­nia” o puchar Prezesa Drukarni CHROMA. W zawodach wzięły udział drużyny z pię­ciu szkół pod­sta­wowych: SP-1, SP-2, SP-5, SP-8SSP.

Finał wojewódzki w piłce koszykowej w Gim 3 Żary

24.05.2017 r. w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbył się Finał Wojew­ódzki w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Koszykówce Chłopców. W turnieju brały udział następu­jące zespoły : Gim 3 Żary, Gim 4 Zielona Góra, Gim 13 Gorzów Wlkp. oraz Gim­nazjum ze Skwierzyny.

Awans koszykarzy do finału

6. kwiet­nia w hali sportowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach roze­grano pół­fi­nały piłki koszykowej chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Pier­wsze miejsce zajęło Gim­nazjum nr 4 z Zielonej Góry, które w finale pokon­ało Gim­nazjum nr 3 w Żarach 41:40.

Wygrali rejony w koszykówkę

Dnia 23.02.2016r. w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbyły się Rejonowe Zawody w Piłce Koszykowej Chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Pier­wsze miejsce przy­padło żarskiej “Trójce”, a za przy­go­towanie odpowiedzialny był Krzysztof Paciorek, nauczy­ciel w-f.

Turniej Piłki Koszykowej dziewcząt na szczeblu powiatowym

15 grud­nia odbył się Turniej Piłki Koszykowej dziew­cząt na szczeblu powia­towym. Wyniki poszczegól­nych meczów:

Zwycięstwo żarskiej trójki

15 XII 2015 r. odbyły się zawody powia­towe w piłce koszykowej chłopców. W turnieju brały udział drużyny : Gim 3 Żary (gospo­darz), Gim Katolickie Żary, Gim z Jasienia oraz Gim 1 Lubsko.