Dyskoteka szkolna

Do dnia 20 listopa­da 2012r. (wtorek) prowad­zone będą zapisy uczest­ników chcą­cych wziąć udzi­ał w szkol­nej dyskotece. Impreza planowana jest na  30 listopa­da (piątek) w klu­bie F1. Jedynym wymo­giem, aby dyskote­ka się odbyła, jest zebranie 150 chęt­nych i opła­ta 5 zł (wpłaty w bib­liotece szkol­nej). Orga­ni­za­tor, samorząd szkol­ny.