Mikołajki 2012

W dniu dzisiejszym uczniowie, którzy uczest­niczyli w zaję­ci­ach mając na głowie czap­kę św. Mikoła­ja, zwol­nieni byli z odpy­ty­wa­nia. Na lekc­jach wychowaw­czych wręczano sobie prezen­ty i upomin­ki mikoła­jkowe.