Terminarz konkursów kuratoryjnych

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Wszys­tkie konkursy rozpoczy­na­ją się o godzinie 1100.

LP NAZWA KONKURSU ETAP REJONOWY ETAP WOJEWÓDZKI
1. Konkurs przed­miotowy z biologii 09.01.2013 (śr) 23.02.2013 (so)
2. Konkurs przed­miotowy z chemii 31.01.2013 (cz) 02.03.2013 (so)
3. Konkurs przed­miotowy z fizy­ki 07.02.2013 (cz) 08.03.2013 (pt)
4. Konkurs przed­miotowy z geografii 01.02.2013 (pt) 07.03.2013 (cz)
5. Konkurs przed­miotowy z his­torii 02.02.2013 (so) 09.03.2013 (so)
6. Konkurs przed­miotowy z języ­ka ang­iel­skiego 08.01.2013 (wt) 22.02.2013 (pt)
7. Konkurs przed­miotowy z języ­ka niemieck­iego 04.02.2013 (pn) 11.03.2013 (pn)
8. Konkurs przed­miotowy z języ­ka pol­skiego 03.01.2013 (cz) 16.02.2013 (so)19.03.2013 (wt)
9. Konkurs przed­miotowy z matem­aty­ki 05.02.2013 (wt) 15.03.2013 (pt)