Turnieju Wiedzy Pożarniczej

11 mar­ca 2013 r. o godz. 10.45 w gabinecie 18 (infor­maty­czny) odbędą się szkolne elim­i­nac­je do Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Mate­ri­ały przy­go­towu­jące do konkur­su: http://zosprp.com/pliki.php