Trzecie miejsce w pływaniu

Dnia 14 mar­ca 2013r. na pły­wal­ni „Wod­nik” w Żarach roze­gra­no zawody pływack­ie żars­kich gim­nazjów. Naszą szkołę reprezen­towali następu­ją­cy zawod­ni­cy: Kuba Mikun­da 3b, Mateusz Kuśnierek 2b, Adam Lorenc 2b, Arek Kopala 1f, Mar­ta Paciorek 3a, Patryc­ja Kurza­wska 3c, Natalia Mikoła­jczyk 2a, Oli­wia Kli­mas 1b, Julia Janiszews­ka 1a, Joan­na Karolewicz 1b.

Ogółem zajęliśmy III m. Najlep­szym zawod­nikiem naszej ekipy okazał się Kuba Mikun­da z klasy 3b,który płynąc 50m kraulem na pier­si­ach zajął III m. Pon­ad­to chłop­cy zajęli II m w sztafe­cie 4x50m, a dziew­czę­ta III.

Trze­cie miejsce w pły­wa­niu