Jechali bezpiecznie i zgodnie z przepisami

20 marca w Szkole Pod­sta­wowej Nr 8 w Żarach przeprowad­zony został etap miejski Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Turniej miał na celu pop­u­laryza­cję wśród młodzieży szkol­nej przepisów ruchu dro­gowego, zasad udziela­nia pier­wszej pomocy przedm­e­dy­cznej oraz bez­piecznej jazdy w miasteczku rowerowym i na torze przeszkód.Debi­u­tu­jąca reprezen­tacja Gim­nazjum Nr 3 z Żar w składzie Oli­wia Kli­mas, Kacper Czarniecki i Łukasz Przyłucki (wszyscy klasa pier­wsza) choć nie odniosła znaczącego sukcesu, to nabrała bardzo dużego doświad­czenia, które z pewnoś­cią zapro­cen­tują w przyszłości.

Zwycięstwo i awans do etapu powia­towego przy­padło Gim­nazjum Nr 2 i Szkole Pod­sta­wowej Nr 8. Gratulujemy!

BwRD 2013 — elim­i­nacje miejskie