Wygrało nasze ekologiczne wdzianeczko

Dnia 2 maja 2013 roku odbył się konkurs eko­log­iczny pod hasłem “Troszczę się o czys­tość swo­jego środowiska — Żary moje piękne miasto”. Zadaniem osób star­tu­ją­cych było zaprezen­tować ubiór wyko­nany z mate­ri­ałów odpad­owych i eko­log­icznych.Hasłem prze­wod­nim konkursu było: “Z mojego opad­owego wdzianeczka mogą pow­stać naj­mod­niejsze ubraneczka”

I miejsce — Łukasz Przyłucki (klasa 1a Gim3 Żary) — nagroda TABLET

II miejsce — Agata Zagórska (klasa 3a Gim3 Żary)

wyróżnie­nie — Adri­anna Kacprzak — (klasa 3a Gim3 Żary)

wszyscy uczest­nicy otrzy­mali nagrody ufun­dowane przez Bur­mistrza Miasta Żary.

Opiekun: Grażyna Krajzewicz