Kiermasz podręczników

Kier­masz podręczników odbędzie się w dniu 25.06.2013 (wtorek) w godz. 9–12 w gabinecie nr 31.

Książ­ki moż­na przynosić do piątku (21.06) do gab.31.
Prosimy o spakowanie książek do tor­by wraz  z dołąc­zonym spisem,  pro­ponowaną ceną oraz tele­fonem kon­tak­towym.26.06.2013 ( śro­da) — dzień odbioru pieniędzy w godz.9–12- gab. 31.

Jeśli ktoś nie odbierze pieniędzy w podanym ter­minie będzie możli­wość odbioru po wakac­jach.