Sprzątanie Świata 2013

W związku z nad­chodzącą ogól­noświa­tową akcją „Sprzą­ta­nia Świata” uczniowie naszej szkoły w dniu 20 wrześ­nia od godziny 10.30 do godziny 13.00 sprzą­tali „Zielony Las”. Spakowane śmieci pozostaw­iliśmy w kilku widocznych miejs­cach wzdłuż ulicy Leśnej na wysokości od ulicy Kaszub­skiej do ulicy Komuny Paryskiej. W akcji Sprzą­ta­nia Świata wzięło udział 150 uczniów i 6 nauczycieli.

Sprzą­tanie Świata 2013