Mikołajki

Szóstego grud­nia  w naszej szkole z okazji  mikoła­jek, Samorząd Uczniowski zor­ga­ni­zował Loterię Mikoła­jkową. Nagrodę główną  — MISIA  PRZYTULAKA  wylosował  uczeń klasy 2A — Wojtek Jędrze­jczak .  Gratulujemy!!!